Nordmaling 1666 den 20 Mars i Levar.
Johan Pedersson Höök i bef.man Knut Ingelssons ställe.

§  1.
Per Eskilsson i Agnäs uppbjöd 2:a. gången sin svärmoders sytnings eller föregångsgåvor.

§  2.
Isak Ersson i Hallen, blev samtyckt och tilldömt fastebrev på det testamente, som han med Nils Zackrisson ibm. gjort haver och gav arvingarna som därtill ärva är i stilla - 18 dr. kmt. och därmed skall samma testamente fast och stadigt stå.

§  3.
Staffan Olsson i Gräsmyr oppbjöd första gången - 7 sel. Jord som han köpt har av Mårten Johansson i Härnösand, liggandes i Torrböle. Item köpt av Mikael Ersson i Öhrsbäck - 3 mk. Jord ibm. och 1:a. gången oppbud.

§  4.
Lars Jacobsson i Lögdeå med sin broder Åsmund hava treskat med Cronones utlagor när Landsskrivaren Johan Pedersson fordrade Extraordinarie Räntor av Postbonde friheter, blev därför efter - 33 av Tingsmåla Balken (felde ??)  -3 mk. treskiftes.

§  5.
En ung dräng, Nils Nilsson vid namn, barnfödd i Sydensiöö socken, och tjänar hos Håkan Hindersson i Levar, ställdes för Rätten för det ryktet som han uti kommen var, att han skall hava stulit här uti Socken Kyrkan några penningar, vilket han nu tillstod och bekände. Hade krupit igenom muren, som var sönder-rämnad på Sakristian och där - 3 dr. 10 mk. plåtar bortstulet, som för detta uppenbarades igenom det han bortväxlade en plåt med Prästens dräng, Östen Johansson, och sedan strax tjuvnaden ifrån sig buret, högeligen nu ångrar sin missgärning och beder om Nåden. Efter Kungl. Straffordningens innehåll, kunde denna ringa Rätten honom Nils Nilsson ifrån livsstraffet icke befria, dock i all underdånig ödmjukhet hemställes denna sak till den Högl. Kungl. Hovrättens Högmäktiga Resolution och vidare förklaring.