Nordmaling 1669 den 9 augusti i Avan.
Crono Bef.man välbemälte Johan Persson Höök.

§  1.
Föreställdes Nils Mårtensson i Nyåker, ogift, och Helga Larsdtr, och ogift, vilka tillhopa i lönskaläge barn har avlat som de tillstå, har i förstone lovat henne äktenskapet men nu ingalunda det göra eller efterkomma vill, varför pålades honom henne - 80 mk. i morgongåva och därtill - 3 av Giftobalken böta - 40 mk. treskiftes.  Item ock Kånan böter - 20 mk. treskiftes.

Jämväl och efter 18 Capitlet Ärvda Balken föder Konan barnet sitt under 3 år, och han sedan i 4 år, och ligga bäggedera omvårdnaden därå.

§  2.
Johan Nilsson i Diupsjö Uppbjöd 2:a. gången den hemman och Jord därsammastädes, som han av Simon Hansson köpt haver.

§  3.
Den Jord i Hyngelsböle som Olof Eriksson ibm.  efter sal. Algot Svensson för en post penningar i betalning bekommit haver, uppbjöds 2:a. gången.

§  4.
Matts Hindersson i Hörnsjö uppbjöd 3:e. gången Jord ibm. som han av sina syster-söner Nils och Matts Andersöner köpt haver.

§  5.
Då vittnade på sin Edsplikt länsmannen Östen Persson i Levar och Sebbjörn Larsson i Öre som ett år i Rönnholm och 7 eller 8 år hos herr Oluf haver tjänt, samt Nils Östensson i Sunansiöö och Tomas Algotsson i Levar, alla gamla män, att Skyttesholmens och Skåpans östra lands själa-och fiskerodd, haver av ålder och urminnes legat halvparten under Kykiones Prästebord och den andra halvparten under sal. Åsmund och Jonas Eriksson i Lögdeå,  varefter sin qvota. Och att sal. Kyrkoherdarna Herr Nils och  Herr Oluf i sin tid lät själva bruka fiskeriet, men Herr Per och Herr Johan togo därför årlig lego, och Rönnholmsmannen äger allenast sin rodd på Skåpans västra lands sida.