Nordmaling 1670 den 13 aug. i Afua   
Cronobef.man i Norra Contraktet
Johan P. Höök.

§  1.
Erik Nilsson sattes i Nämnde.

§  2.
Postbonden Åsmund Jacobsson i Lögdeå övertygad att han efter bef. mans, Välbemälte Johan Hööks stämning icke har nästlidne vårs på föresatt tid eller sedan sig inställt på Hernösandh att avlägga sin ämbetsed efter höga överhetens befallning. Alltså erkändes han saker efter Kungl. Executions-ordningens 23:e. punkt den 10 juni 1669 utgången, att böta - 12 mk. treskiftes

§  3.
Salig nämndeman Östen Perssons son i Levar Östen Östensson, anklagade Nils Johansson i Ava, att hava nästlidne vinter överfallit sin fader Länsmannen och på Kyrkovallen om en Söndag med försmädeliga ord, ibland annat beskyllande honom hava stulit Cronones sakören i sin pung eller till nytto haft, som han av honom Nils uttaget haver, varom gästgivaren Anders Jonsson i Ava och Nm. Johan Persson i Baggård vittnade honom ett stort munbruk gjorde, om vilket länsman på sin sotesäng har begärt sin son söka Rätten för den last som honom påfört var. Och eftersom Nils icke kunde bevisa den beskyllning som han länsman påfört haver, sakfälldes han efter - 12:e. Cap. av Konunga Balken Skadelagen att böta - 12 mk. treskiftes. Om Sabbats brottet eller Munbruket på Kyrkovallen Remitteras till Prostetinget.

§  4.
Alldenstund det Testamente eller förening, av dato den 26 Martii 1665, som Per Nilsson i Ledusjö med sin hustros samtycke, till sin broder Erich Nilsson i löst och fast gjort har, uppbud 3:e. gången den 2 Aprilis Anno 1669 och således nu med övrigt laga uppbud stått och intet däruti något klander är, varför dömdes det, även som det i bokstaven tydligt, kraftigt och fast allt står såsom och därpå Confirmationsbrev givas.