Nordmaling 1676 den 23 februari

§  1.
Herman Mårtensson i Gräsmyr lät 1:a. gången uppbjuda 9 ¼ sel. Jord samt gården med alla dess tillägor i Torrböle som han köpt har av Zackris Larsson ibm. för 102 dr. 11 öre kmt.

§  2.
Östen Östensson, borgare i Umeå Stadh lät andra gången uppbjuda, tillika med Nils Zackrisson i Hallen, 4 1/2 sel. Jord ibm. som de bägge i underpant har av Johan Tomasson i Levar för 50 dr. kmt.

§  3.
Bemälde Östen Östensson lät och första gången uppbjuda 9 marker Jord liggandes i Bredvik, som han i underpant har av Per Hansson ibm. för en post penningar.

§  4.
Merbenämnde Östen Östensson lät 2:a. gången uppbjuda 7 sel. Jord med Gården som han i underpant har av Erik Persson i Bredvik ( Bredwijk ) för någon post penningar.

§  5.
Det Testamente som hustru Brita i Ängersjö till sin son Olof Eriksson ibm. i löst och fast gjort har, uppbudes andra gången.

§  6.
Sven Persson i Sörbyn framsteg för Rätten och lade hand å Lagbok, villjande med Ed bekräfta sig hava betalat sal. Erik Larsson i Ängersjö i Persedlar till - 13 dr. 24 öre kmt. blev allenast skyldig - 1 dr. 16 öre som honom av Rätten pålades betala till dess arvingar och de övriga - 13 dr. 24 öre, och erkände Rätten honom fri före, om han Swen Pehrsson och med skrift beviste dem hava betalt.

§  7.
Olof Larsson i Örsbäck lät 1:a. gången uppbuda den hus och Jord som han köpt har av Olof Mikaelsson ibm. vilket Olofs broder Lars Mikaelsson samtyckte, eftersom han åboer halva hemmanet med honom därsammastädes.

§  8.
Dessa efterskrivna Fjärdingskarlar hava försummat stämning 3 gånger vardera, att övrigt leverera av sig Lag och Häradshövdings räntorna, nämligen:  Abraham Tobiasson i Gräsmyr, Olof Jacobsson i Brattfors, Olof Larsson i Aspeå och Hans Persson i Djupsjö.

Varför blevo de var för sig efter Lag och Kungl. akter, saker att böta vardera - 3 mk. smt. löper tillhopa 12 mk. treskiftes.