Nordmaling 1678 Februari 2
Befallningsman Johan Persson Höök

§  1
Johan Nilsson i Orrböle anklagade Mats Pålsson i Agnäs för det han honom har kallat vid okvädingsord, det Johan med vittnen beviste och Matz tillstod hava av hastigt mod sådant förövat, och som han sig rättade och bad för. Varför blev han saak att böta efter det 3 Cap. Tingsmåla Balken, - 3 mk. smt. för vardera, löper - 6 mk. treskiftes.

§  2
Handelsmannen i Uhmeå Stadh Östen Östensson lät 3:e. gången uppbjuda 9 marker Jord som honom såld är av Pehr Hansson i Bredvik för en post penningar.

§  3
Abraham Esbjörnsson i Norrbyn tillstod vara skyldig bemälde Östen Östensson 81 dr. 16 öre, och honom till säkerhet pantar så mycken Jord i sitt hemman som på bemälde penningar kan belöpa, vilket 2 gånger honom och bördemännen tillbjöds.

§  4
Cappelanen Vördig Hr. Erich Calicius, lät 1:a. gången uppbjuda 4 sel. Jord med gården belägen i Levar, som han köpt har av Johan Tomasson och Siul Nilsson ibm. för en post penningar.

§  5
Anbelangande de 6 marker Jord som Vördig Hr. Erich har köpt av hustrurna Karin och Brita i Mo, så utlovade bördemannen Erik Eriksson i Lögdeå  med penningar...........dag för fasta...........bemälda Jord inbörda, samt de 2 sel. som Anders Eriksson i Mo brukar.

§  6
Hustro Anna i Långed lät 1:a. gången uppbuda 9 sel. Jord ibm. som hon av Per Tomasson och hans son Olof Persson Klåckare köpt har för en post penningar.

§ 7
Det testamente i löst och fast som Per Jonsson i Torrböle och dess hustru hu. Karin Nilsdtr sig emellan har gjort, uppbudes 1:a. gången.

§  8
Anbelangande de sextio koppar daler som                                            slut.