Nordmaling 1689-06-14.                                                        

 

Bef.man Johan Larsson.

 

§ 1

Lystes Laga Ting,  Tingspunkterna upplästes, .......... Folket mycket samlat var ............. som de legat upplästes Kungl. Placaterna, ........Riksdagen avslutad, varpå ............

 

§ 2

Samma dag kom för Rätten Anders Persson i Hummelholm och berättade att år 1670 pantsatte Fadern, Per Larsson ett Ängsnäs som kan bärgas på strand varpå.............man Olof Ersson ( Olof Eriksson ) emot 2 skäl Korn efter som det........... vet berätta, frågade han om han det sundet får återlösa?  Och för hur stor summa, alldenstund Olof Ersson vill ha mer än det pantsattes för. Olof Ersson mötte och svarade först att Per Larsson sålde honom samma änge. Sedan att han ut huggit Skogen och det förbättrat, ville intet samtycka det sin kos släppa.

RESOLUTION: Det Ängs-näs som Per Larsson i Hummelholm pantat av sitt hemman till grannen Olof Ersson år 1670 för 2 Skäl Korn, har sonen Anders Persson makt att återlösa under hemmanet igen med 2 skäl Korn eller 3 dr. kmt. i kraft av 1675 och 1677 års Placat om Skattskyldig Jord Fördelning.

 

§ 3

Lars Michelsson ( Lars Mikaelsson ) i............... klagade över grannen Olof Larsson sålunda att de förlidet år fått Änges skifte då Gode Män jämkat dem emellan (vardera) ha lika många och stora stycken som de i By ligga.  (Men ingen jämkning de stoge det året ??...)

 

§ 4

Östen Andersson och Pehr Michelsson ( Per Mikaelsson ) i Brattfors i anledning av Tingsdomen den 8 Nov. 1688 producerade Gode Mäns, nämligen; Abraham Tobiasson, Nils Zackrisson i Hallen, ransakan som innehöll att Olof Jacobsson och Olof Olofsson i Brattfors ligga .....andra grannarna.................................?

 

§ 5

Olof Nilsson som satt sig i  (Öresund)  på västra delen av Croneöhren ( Kronören ), klagade .............landlegan av de fiskare...........påstod att Lögde byamän...........ges ??

RESOLUTION:  Prövade Rätten det för skäligt att Olof Nilsson som satt sig i Öresund på Västra delen av Croneöhren och Lögde ( Lögdeå ) byamän som skatta Östra delen av Croneöhren, byta de främmande fiskebåtar eller Landlegan sins emellan till hälften var, där intill dess man får se om något synebrev kan igenfinnas som skiljer dem åt i hamnarna. Lögde Byamän kan intet tillåtas inskeppa några hästar på Västra Öhren så länge de med Öresunds Man ingen Rå-haga upprättat.