BESKRIVNING

Åren 1547 - 1710 är i stort sett Data-avskrifter av  Teo Sundins (Teo)  och till mindre del av Tore Nilssons (TUN) handskivna utdrag, som dessa skrivit under ett stort antal år, och välvilligt ställt till förfogande och sammanställts av Nils Erik Molin (NEM)
Tiden 1710 - 1782 är avskrivit av NEM , direkt från Rullfilm eller Fich, med bidrag från Teo även här.
Från o.m. 1781 är protokollen i regel starkt avkortade.
Tillgången till uppslags- och paragraf-angivelser är under den första tiden begränsad eller obefintlig, plus att lässvårigheterna är större, varför ytterligare granskning bör göras på flera avsnitt. Ibland saknas också hela år eller flera paragrafer.  Jag är därför tacksam för sakuppgifter som kan göra avskrifterna fullständigare.  Likaså önskar jag få del av rättelser som kan behöva göras.
Förkortningar har undvikits, men några vanliga använda är:
Bomärken = Bom.
Bouppteckning = Bou.
Daler = dr.
Ibidem,samma ställe = Ibm.
Kopparmynt = Kmt.
Mantal = Mtl.
Nämndeman/män = Nm.
Seland = Sel.
Silvermynt = Smt.
Skilling = Sk.
Riksdaler = Rdr.
Runstycken = Rst.

Alla tillägg och rättelser mottages med glädje till e-mail

Om ni skulle önska att gå webbpubliceringe på förhand går det bra att beställa samtliga avskrivan domstolsprotokoll för Nordmaling av
Nils Erik Molin

De Domstols protokoll som nu finns på webben ingår som en del av det totala antalet domstolsprotokoll som redan finns i min databas Kråken 9

Dessa domstolsprotokoll har lagts in på respektive person som via skattelängderna systematiserats och från domstolsprotokollen dessutom får en slags levnadsbeskrivning därav en anledning till den enorma storleken på min databas.

Paragrafer som saknas på domstolsprotokoll  efter 1694 berör troligen Arnäs och Grundsunda
Några har dessutom varit omöjliga att läsa beroende på otydlig/försvunnen skrift