VIGSEL

Umeå lands (inklusive Degerfors och Vännäs 1700-tal )

Avskrifter av Umeå lands VB  från tex 1760-talet och som finns tillgängliga på papper innehåller enligt min uppfattning en stor mängd fel där man  sällan tagit hänsyn till att en lysning måste ske före en vigsel och dessutom på en söndag.
Men även vigsel avskrifter från 1721 och framöver innehåller också enligt min åsikt en hel del bevisbara fel.
I dessa vigsel listor finns naturligtvis dessutom ingen hänsyn tagen till att de påstådd vigda personerna finns i verkligheten utan det är en ren avskrift med alla dess möjligheter för mänskliga misstag av en svårtolkad text ovanpå de fel prällen redan lyckats åstadkomma.

Från 1743 den 11 september är det angivna datumet troligen lysningsdatum
Från 1746-54 är prällarna helt snurriga, dom vet inte ens vilket datum söndagen infaller på. De flesta lysningar/vigslar sker under denna tid på lördag. Prällen måste ha använt en felaktig kalender när han rekonstruerade vigsellistorna för denna period.
1757-58 är både lysning och vigseldatum angivna. Levinssons excerpering är vigseldatum.
Här används en mycket svårläst skrivstil, men det lustiga är att här är för första gången riktigt ordning och reda på lysning och vigsel, men vid några tillfällen kan inte prällen som vanligthålla reda på när det är söndag och därmed tillåten lysning.
1759- är det en enorm förbättring av det administrativa
1760 nov 23 blir det helt plötsligt bara angivet vigseldatum, kontinuiteten i det prällens administrativa sysslor finns överhuvudtaget ej, det är mera som att kasta pil och ibland så träffar prällen rätt.
Men trots att det här står vigsel (SVAR C0034533_00316) så finns det fall även här som visar motsatsen. Klicka här
Från oktober 1762 är vi åter tillbaka till 2 kolumnsystem med lysning och vigsel kolumn
1783-1786-09 finns ej
1786 sept.-1797 maj endast vigselangivelser, sedan lysning och vigseldatum

Ett typexempel på hur mycket fel det finns i Umeå lands VB 1799 där jag gjort en sammanställning av de grövre felen under detta år.
Grövre felaktigheter Umeå lands 1799  Om ni tycker att ni har en bättre förklaring, hör gärna av er.
Umeå lands 1736 har en dubbel bokföring av vigslarna och här skiljer så mycket som drygt 40% mellan uppgiftern i de olika VB.
När vigsel datum inte är helt solklart finns det i databas Kråken 9 en förklaring - analyserat på tillgängliga data - när vigsel bör ha skett och vilka som i verkligheten blev vigda.

I oktober 2008 har Svar börjat presentera en avsevärt bättre digitalisering än tidigare Fisch/Genline digitalisering, vilket innebär att tidigare tolkningar beroende på den dålig bildkvaliteten kanske numera kan tolkas på ett annat sätt, därför kommer jag att gå igenom Umeå lands ytterligare.

Även vigselböckerna har sina "höjdare". Klicka här